Creëert technologie om ambiteuze ondernemers en bedrijven verder te helpen met begrip en kennis.

Op welke manier

Ondernemingen van klein tot groot processen te laten stroomlijnen door de juiste technologie effectief in te zetten.

Prototyping en integraties

Door het snel kunnen prototypen en flexibel om te kunnen gaan met allerlei integraties kan The Dutch Lab efficient aantonen of een gekozen oplossingsrichting ook daadwerkelijk winst oplevert.

Privacy en veiligheid

Door het inzetten van maatwerk oplossingen en de juiste inzet van open source componenten valt aan elke knop te draaien. Dat maakt het mogelijk om goed in te kunnen spelen op de behoeftes van de klant.

Applicatie & hosting

Het blijft niet bij het ontwikkelen van applicaties. Het serveren ervan is een niet te onderschatten taak. Hiervoor zetten we Amazon Web Services in zodat performance geen bottleneck hoeft te zijn

Meer weten over mijn oplossingen en zaken waar ik aan heb gewerkt?